poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Vědci zatím nevědí, zda sladidla vyvolávají cukrovku

15.1.2019

Odborné studie nedávají jednoznačnou odpověď na otázku spojitosti mezi konzumací sladidel a vznikem diabetu 2. typu nebo dalších poruch metabolismu cukrů. Nabízíme vám jejich zjištění.

Diabetes ve spojení se sladidly je předmětem mnoha studií (jejich shrnutí naleznete v německém jazyce zde). Jejich výsledky však nebývají jednoznačné. Některé předpokládají slabou souvislost, která však může mít zcela jiné příčiny. Výzkumníci se většinou věnovali jen sladidlům obsaženým v nápojích a jejich práce neobsahují informace o konzumovaném množství a druhu sladidla nebo o příjmu dalších potravin s obsahem sladidel.

Umělá sladidla lze koupit v tabletkách, prášku nebo v tekuté formě. Jsou obsaženy v nápojích s označením „light“. Mnozí jimi nahrazují kaloričtější cukr při slazení čaje či kávy a při přípravě pokrmů. V posledních letech přinesla média zprávy o tom, že sladidla zvyšují riziko vzniku cukrovky. Rakouská organizace Medizin transparent proto provedla metastudii s cílem zjistit, nakolik jsou taková tvrzení opodstatněná. Zkoumala 11 vědeckých prací s celkem 460 000 účastníky a trváním až 24 let. Čím více faktorů jako tělesná váha, kalorický příjem nebo stravovací návyky při nich braly autoři v potaz, tím méně možná se jevila souvislost mezi sladidly a cukrovkou. Proto je velmi nejasné, zda mírně zvýšené riziko jejího vzniku ve studiích způsobila pouze požitá sladidla. Takovou souvislost tedy v současné době nelze potvrdit ani vyvrátit. Pokud existuje, je skutečně minimální.

Vědci mají několik hypotéz o možném vlivu sladidel na vznik diabetu. Diskutuje se o tom, že možná zvyšují chuť k jídlu a tím přispívají k vyššímu příjmu kalorií a následné obezitě, která je jasným rizikovým faktorem. Sladká chuť možná vyvolává zvýšenou produkci insulinu v těle, buňky si na to zvyknou a dojde k insulinové rezistenci. Třetí hypotéza říká, že sladidla mění složení střevní flóry, a tak ovlivňují také metabolismus cukrů. Některé z těchto předpokladů byly zkoumány s nejasnými výsledky na zvířatech nebo po krátkou dobu na zdravých dobrovolnicích. Ovšem ani laboratorní potvrzení hypotéz by nemohlo dokonale reflektovat realitu, proto jsou potřebné dlouhodobé studie v reálném prostředí.

Známé a potvrzené rizikové faktory pro vznik diabetu 2. typu jsou genetická dispozice, obezita, nedostatek pohybu, nezdravé stravovací návyky, nízká konzumace vlákniny, vysoký příjem tuků a cukrů, užívání některých návykových látek.

Související články