poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Třaskavé téma dneška – nanočástice v potravinách

17.6.2019

O působení nanočástic v jídle na lidské zdraví toho zatím dost nevíme. O jejich potenciální škodlivosti se však diskutuje již delší dobu. Orgány EU již zvažují omezení jejich použití v potravinách. Co je dobré vědět?

Nanočástice jsou v dnešní době všude – v zubních pastách, slunečních krémech, léčivech, potravinách, nápojích, textiliích, barvách či obalech. Nanotechnologie jsou součástí našich životů, aniž bychom si to uvědomovali, a zatím nevíme, nakolik ovlivňují naše zdraví nebo stav životního prostředí. Jak jsme vás před časem informovali, Francie již preventivně zakázala použití titanové běloby neboli oxid titaničitý (E171) v potravinách kvůli velkému množství nanočástic, protože v laboratorních podmínkách u zvířat způsobily závažná zdravotní rizika. Podobné obavy však vyvolávají i nanočástice dalších látek, jako jsou oxid křemičitý (E551) nebo stříbro (E174).

Podle evropské legislativy je potravinové aditivum schváleno k použití, pokud je bezpečné, technologicky opodstatněné a přináší pouze výhody. U nanočástic to však nelze tvrdit jednoznačně, dokud nebudou příslušným orgánům předloženy důvěryhodné údaje o efektu na naše zdraví.

Evropská komise spolu s jednotlivými členskými zeměmi diskutuje o francouzském zákazu titanové běloby. Zatím však nepadlo rozhodnutí, že by Francouze v zákazu E171 následovaly další státy. Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA, na jehož závěrech jsou založena mnohá rozhodnutí komise, má v červenci 2019 zveřejnit zprávu o vlastnostech tohoto aditiva včetně velikosti částic, což by mělo vrhnout více světla na otázku jeho škodlivosti. Výrobci potravin mají poslední šanci poskytnout EFSA příslušné doklady o bezpečnosti látky. Pokud tak neučiní, může dojít k restrikcím jejího používání z preventivních důvodů.

Nanočástice jsou pro běžného člověka nepředstavitelně malé, menší než virus. Jejich rozměry umožňují dosahovat účinků, které větší částice stejných látek mít nemohou. Stříbro se stává antibakteriálním činitelem, zlato katalyzátorem, některé izolující látky se mění ve vodivé. Různé výrobky jsou díky nanočásticím čím dál lehčí nebo barevnější. Jelikož se jedná o mladou technologii, nelze posoudit její dlouhodobé účinky. Na evropské úrovni by proto měla být zavedena pravidla a normy používání nanočástic v potravinách a nápojích, jejich obsah by měl být zmíněn na obalech, výrobci by měli prokázat jejich bezpečnost ještě před uvedením svých produktů na trh.

Související články