poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Víte, na čem grilujete? Může to být dřevo z pralesa i produkt dětské práce

16.7.2019

Dřevěné grilovací uhlí nebo brikety mohou pocházet z chráněných tropických pralesů, kde stromy kácejí dělníci v otrockých podmínkách. Obaly výrobků mnohdy neuvádějí původ použitých surovin.

Nezisková organizace Earthworm Foundation provedla průzkum 30 balení grilovacího paliva prodávaného ve Francii. 43 % neuvádí přesné složení výrobku ani zemi nebo oblast původu surovin.

Na rozdíl od výrobků papírenského nebo topného průmyslu není výroba dřevěného uhlí a briket zahrnuta do nařízení Evropského parlamentu ohledně dřeva a dřevařských výrobků. Dvě třetiny francouzské spotřeby uhlí je kryta dovozem, což v roce 2018 činilo 120 000 tun: Přesto je uvedení provenience surovin ponecháno na iniciativě výrobců. Existuje tak riziko používání produktů, kvůli kterým jsou devastovány chráněné lesní porosty, likvidovány vzácné ekosystémy, a to vše za neférových pracovních podmínek dělníků. Nigérie, která vyváží uhlí do Evropy, se již potýká s degradací půdy, korupcí a zneužíváním dětské práce. Namibie, hlavní dodavatel uhlí do Francie (spolu s Jižní Afrikou), je i přes některé pozitivní snahy rovněž známá svým bezohledným přístupem k pracovní síle a životnímu prostředí.

Výzkum přinesl i jistá pozitiva - oproti dřívějším průzkumům kleslo množství surovin z tropických lesů pro výrobu francouzského grilovacího uhlí a briket na méně než polovinu. Jeho místo zaujaly lesy evropské. Podmínky jejich využívání jsou příznivější jak pro lidi, tak pro přírodu. I tady se však najdou výjimky. Světový fond na ochranu přírody WWF a další organizace již varovali před korupcí a nevyváženým kácením lesů na Ukrajině, která je největším výrobcem uhlí v Evropě.

Na obalech grilovacího uhlí a briket se lze setkat s několika označeními, která by teoreticky měla poukazovat na morální nezávadnost výrobku. Certifikace FSC (Forest Stewardship Council) je udílena po splnění řady ekologických a sociálních kritérií. V minulých letech však byla spojena s podvody a dalšími problémy, v důsledku čehož se požadavky od roku 2018 změnily a stále probíhají četné kontroly. Značka PEFC označuje ohleduplnost produkce vůči životnímu prostředí, ale organizace Greenpeace a Světový fond na ochranu přírody vyčítají nedostatečnou přísnost a spolehlivost. Tyto dvě značky nicméně i přes dílčí problémy nabízejí příležitost k ekologicky odpovědnější spotřebitelské volbě.

Další možností je nedávno spuštěný projekt Charcoal Transparency Iniciative (CTI), který si klade za cíl zpřehlednit a zprůhlednit původ a cestu dřevěného uhlí od lesů až ke konečnému spotřebiteli. Na jeho internetových stránkách (https://www.charcoal-transparency.org/index.php?lg=en) najdete vyhodnocení různých značek a balení grilovacího uhlí a briket dostupných v EU podle přístupu k životnímu prostředí, charakteristik výrobního procesu, respektu k lidským právům a transparentnosti celého řetězce výroby a distribuce.

Související články