poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Balená voda krátkodobě vystavená na slunci vám neuškodí

11.9.2019

Skladování balených vod na slunci a při vysokých teplotách nemění jejich biologickou kvalitu ani obsah minerálů, ale zkracuje trvanlivost. Mikroplasty jsou přítomny nezávisle na způsobu uchování.

Palety balených vod u zásobovacích vchodů supermarketů nebývají výjimkou, přestože se na etiketách doporučuje uchování v chladu a mimo přímé sluneční záření. Je voda skladovaná prodejci na sluníčku nebo při vysokých letních teplotách vhodná ke konzumaci?

Otázkou se zabýval francouzský nezávislý ústav pro spotřebitele INC. Podle úřadů není důvod k obavám a evropská legislativa nedefinuje přesná pravidla skladování balených vod. Do diskuse se zapojila rovněž Evropská federace balených vod EFBW, která sdružuje téměř 600 výrobců. V roce 2012 zveřejnila doporučení, která sice radí neskladovat vody při venkovních podmínkách, ale uznává, že tak lze činit po dobu kratší 24 hodin, jsou-li lahve zabalené do plastové fólie a pod přístřeškem. Tato hygienická doporučení schválily i orgány EU. Většina výrobců balí palety s vodami do fólií s ochranným filtrem proti UV záření.

Podle francouzských hygieniků tedy nebezpečí z balených vod krátkodobě skladovaných mimo obchod nehrozí. Hygienici se ale soustředí „pouze“ na obsah bakterií, minerálů a organických sloučenin. Jaká je situace s uvolňováním chemikálií z obalu do vody?

Většina plastových lahví je vyrobena z polyethylentereftalátu známého pod zkratkou PET. Podle evropských norem se  z PET nesmí do vody uvolnit více než 60 mg látek na kilogram neboli litr. Stejné pravidlo platí pro všechny plastové obaly potravin. Každý výrobce musí být schopen jeho dodržení spolehlivě doložit. Před uvedením na trh jsou vlastnosti balení testovány naplněním lahve destilovanou vodou a jejím vystavením teplotě 40 °C po dobu 10 dnů. Dalších 10 dnů se při 60 °C zkoumá uvolňování specifických molekul. Zvýšení teploty vždy znamená vyšší nebezpečí uvolnění chemikálií a zkrácení doby bezpečné konzumace.

Například skladováním lahve po dobu 10 dnů při 45 C místo doporučených 25 °C snižuje trvanlivost vody o 90 dnů. Podle odborníků se však nejedná o fatální problém, jelikož trvanlivost balených vod je okolo roku a půl. Problematičtější jsou obaly z recyklovaného plastu. Během recyklace může dojít k promísení s látkami různého složení v neodhadnutelném množství. Tento mix pak může ovlivnit kvalitu a vlastnosti lahve. Kromě toho se již nelze vyhnout obsahu mikroplastů.

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace WHO ze srpna tohoto roku balené vody obsahují mikroplasty nezávisle na způsobu skladování. Nejčastějšími polymery vyskytujícími se v pitné vodě včetně té z kohoutku jsou právě PET a polypropylen. Zatím neexistují studie o dopadu mikroplastů na lidské zdraví. Ty, které byly provedeny na zvířatech, nemají spolehlivou výpovědní hodnotu.

Související články