poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Látky z repelentů mohou způsobovat onemocnění srdce

15.1.2020

Pyrethroidy možná zvyšují riziko úmrtí na choroby srdce až třikrát, varuje nová studie. Tyto insekticidy jsou však nejúčinnější ochranou před komáry a klíšťaty. Na problém upozornila americká organizace Consumers Report.

Pyrethroidy jsou pesticidy běžně používané v různých prostředcích, například v přípravcích proti blechám nebo na ochranu před mravenci, šváby, klíšťaty či komáry. Používají se rovněž při péči o všední zemědělské plodiny.

Tvoří přibližně 30 % insekticidů a patří k nim permethrin, cypermethrin, deltamethrin a cyfluthrin. Jejich popularita v posledních letech stoupla, protože se předpokládá, že jsou méně škodlivé pro ptáky a savce než například organofosfáty. Pyrethroidy mají dobře známé krátkodobé vedlejší účinky, například svědění a podráždění kůže. Požití nebo vdechnutí většího množství může vyvolat silné bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závratě, svalové křeče nebo ztrátu vědomí.  O účincích dlouhodobého působení na organismus toho vědci vědí méně. Jen málo zjištění v minulosti naznačovalo, že by mohly škodit srdci. V roce 2017 na tuto souvislost upozornil menší výzkum provedený v Číně, ale nová studie je první, která zkoumala úmrtí spojená právě s těmito insekticidy. K naprostému potvrzení nebo vyvrácení výsledků je podle autorů třeba provést řadu dalších výzkumů.

Studie sledovala po dobu 14 let zdravotní stav 2116 účastníků s průměrným věkem 43 let. Vědci brali v potaz sociální postavení, vzdělání, výši příjmu, kvalitu stravy či užívání tabákových výrobků a zaznamenali, pokud někdo z nich během výzkumu zemřel. Výsledky byly zveřejněny v časopise Americké lékařské asociace JAMA Internal Medicine. U osob, v jejichž moči byla největší koncentrace látky svědčící o styku s pyrethroidy, byla pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění trojnásobně vyšší než u těch s nejnižší koncentrací příslušné látky. Je možné, že tito lidé byli vystaveni také dalším rizikovým faktorům, které výzkum nezohlednil nebo nedokázal změřit. Autoři studie říkají, že výsledky musí být interpretovány s opatrností vzhledem k relativně malému počtu úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v průběhu studie (41 z 246 úmrtí).

Jedna studie nemůže odpovědět na všechny otázky, proto ji budou následovat další výzkumy. Pyrethroidy zatím zůstávají nejúčinnější ochranou proti komárům a klíšťatům, a tak proti všem nemocem, které přenášejí.

Související články