poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

EU zakázala dovoz ovoce ošetřeného nebezpečným insekticidem

16.6.2020

Do zemí Evropské unie se nově nesmí dovážet ovoce ošetřené pesticidem dimethoat. Na území EU se jím nesmí rostliny ošetřovat již od loňska.

Dimethoat je insekticid, který se používá k ochraně rostlinné produkce proti hmyzím škůdcům. Francie se stala první zemí, která zakázala používání dimethoatu při pěstování třešní. Zákaz zavedla již v roce 2016. Ovocnáři jím chránili produkci před octomilkou drosophila suzukii, která se do Evropy dostala z Asie. České orgány opakovaně zajistily například šarže pekingského zelí s nadlimitním množstvím dimethoatu dovezené z Polska.

Evropské úřady po třech letech potvrdily správnost francouzského rozhodnutí, když v roce 2019 neobnovily povolení k použití tohoto pesticidu v členských státech. Stále však bylo možné dovážet zboží ošetřené dimethoatem z třetích zemí, což měnilo konkurenční podmínky a ohrožovalo zdraví spotřebitelů.s

Nové evropské rozhodnutí z 26. května 2020 zakazuje dovoz a prodej produktů s jakýmkoli zbytkovým množstvím dimethoatu a vstoupí v platnost 16. prosince 2020.Francouzská organizace UFC-Qur Choisir citovala nařízení, které říká, že po posouzení rizik nelze vyloučit genotoxický potenciál dimethoatu. Omethoat, který vzniká rozkladem dimethoatu, byl klasifikován jako mutagen.

Související články