poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Nová evropská směrnice o pitné vodě

8.1.2021

Nová evropská směrnice o pitné vodě má zaručit lepší ochranu zdraví, podpořit používání kohoutkové vody a omezit plýtvání. Zaměřuje se na větší transparentnost, srozumitelnost a dostupnost informací.

Směrnice byla schválena v polovině prosince 2020. Zohledňuje pokyny Světové zdravotnické organizace WHO, které se zakládají na moderních vědeckých poznatcích, a řídí se zásadami předběžné opatrnosti, které zaručují vysokou kvalitu kohoutkové vody, a tudíž bezpečnost pro lidský organismus. Hodnocení rizik je spojeno s optimalizováním kontrol všech částí vodovodního systému. Seznam sledovaných látek je propracovanější a je otevřený aktualizacím a úpravám. Nová směrnice zahrnuje pravidla pro materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které byly dosud regulovány zvlášť.

Sledování kvality vody nově  zahrne například endokrinní disruptory, které mění hormonální rovnováhu organismu, dále zbytky léčiv nebo mikroplasty, které se do vod dostávají z umělých syntetických látek při praní nebo při opotřebování pneumatik.Mezi sledované mikrobiologické parametry bude patřit také legionella, bakterie, která je podle WHO jednou z hlavních příčin zdravotních problémů souvisejících s pitnou vodou. Lepší přístup k informacím  a větší přehlednost budou spotřebitele stimulovat k omezení spotřeby balených vod a snížení množství odpadu.

Směrnice má rovněž omezit ztráty ve vodovodních sítích a určuje přípustnou prahovou hodnotu. Členské státy se budou samy starat o to, aby nebyla překročena. Nižší plýtvání ochrání přírodní zdroje ohrožené klimatickou krizí.

Jednotlivé státy mají dva roky na to, aby začaly směrnici důsledně uplatňovat. Italská spotřebitelská organizace Altroconsumo však připomíná, že o kvalitě pitné vody se můžete informovat již teď na internetových stránkách svého dodavatele nebo skrze zákaznický servis. Pitnou vodu pravidelně kontrolují dodavatelé i příslušné orgány, proto se lze spolehnout na její kvalitu.

Související články