poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

V podzemních vodách je možné objevit stopy umělého sladidla

16.4.2021

V dánských podzemních vodách byl během pravidelného testování odhalen obsah umělého sladidla známého pod názvem sacharin. Nepředstavuje nicméně žádné zdravotní riziko.

Dánská agentura pro ochranu životního prostředí každoročně kontroluje složení podzemních vod. Letos mezi sledované látky zařadila rovněž sacharin. Byl nalezen ve 46 vzorcích, tedy téměř v pětině z celkem 250 odběrů. Pouze v šesti vzorcích překročila koncentrace sacharinu limit pro pesticidy v pitné vodě.

Není jasné, jak se sacharin do podzemní vody dostal, ale běžně se vyskytuje v potravinách a krmivech, vzniká také při rozkladu pesticidů. Není považován za problematický metabolit. Jeho přítomnost v podzemních vodách proto není zahrnuta do hodnocení rizik, které se provádí při schvalování dalších látek s jeho obsahem.

Převážná většina laboratorních nálezů se týkala obsahu kyseliny trifluoroctové (TFA), která byla přítomna v 89 % vzorků.  Testy se soustředily na 99 látek. 15 z nich bylo obsaženo v detekovatelném množství, tedy více než 0,01 mikrogramů na litr. Kromě TFA a sacharinu šlo například o kyselinu (2,6-dimethylfenylkarbamoyl) methansulfonovou, metaldehyd, pentachlorbenzen a clopyralid.

Každoroční dánský screening podzemních vod má poskytnout základ pro posouzení účinnosti ostatních monitorovacích a kontrolních mechanismů zaměřených na ochranu životního prostředí.

Související články