poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Přísnější tresty pro neukázněné cestující v letecké dopravě

28.6.2022

Francie posílila právní možnosti trestat cestující, kteří narušují bezpečnost a hladký průběh letu, zejména použití elektronických zařízení při startu a přistávání, kdy jej bezpečnostní pravidla zakazují.

Podle údajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) „je bezpečnost letu v Evropské unii ohrožena chováním některých cestujících“ každé 3 hodiny. Francie se snaží situaci řešit zvýšením trestů, které lze na provinilce uvalit.

Nová vyhláška připomíná, že při využívání služeb veřejného leteckého dopravce „cestující nesmí svým chováním ohrozit bezpečnost letadla ani bezpečnost osob či majetku na palubě“. Nesmí tak dojít ani k použití elektronického nebo elektrického zařízení, pokud bylo v kterékoliv fázi letu výslovně zakázáno.

Zapovězeno je také bránění posádce ve výkonu bezpečnostních úkonů nebo odmítnutí plnit bezpečnostní instrukce od personálu. Tyto činy se trestají správní pokutou ve výši až 10 000 eur a zákazem vstupu na palubu letadel francouzských aerolinek po dobu až 2 let. V případě opakovaného pochybení lze oba tresty zdvojnásobit. Za ohrožení bezpečnosti za letu cíleným ničením nebo poškozením některé části letadla nebo bezpečnostního vybavení na palubě je trest 5 let odnětí svobody a pokuta 75 000 eur.

Spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir ovšem poukázala na skutečnost, že nové nařízení se nevztahuje pouze na cestující, ale také na personál. Četníci a policisté mohou na žádost státního zástupce nebo z vlastní iniciativy kontrolovat, zda posádka letadla není pod vlivem alkoholu či drog. Systém správních opatření a sankcí pro takové případy zahrnuje pokuty, odnětí svobody nebo odnětí práva vykonávat příslušné zaměstnání.

Související články