poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Gelový lak na nehty může škodit celému organismu

22.2.2024

Gelové laky na nehty obsahují problematické chemikálie a pro spotřebitele může být obtížné zjistit, jaké je skutečné složení těchto výrobků, ukázal rozsáhlý dánský test.

Spotřebitelská organizace Forbrugerrådet Tænk zkoumala 70 gelových laků na nehty z běžné prodejní sítě a unijních i mimounijních e-shopů. Odhalila v nich obsah alergenních látek, které mohou vyvolat problémy při styku s pokožkou nebo použití nekvalitní lampy, která lak nevytvrdí pořádně. 29 testovaných laků dle seznamu složek obsahovalo látky určené pouze do rukou profesionálů a zakázané pro aplikaci běžným spotřebitelem. Složení 15 vzorků obsahovalo nepřesnosti nebo zcela chybělo. 26 zkoumaných výrobků sice neobsahovalo přísady určené pro aplikaci profesionálem, přesto v nich byly alergenní akryláty. V 11 vzorcích se vyskytovaly karcinogeny trimethylolpropantriakrylát a benzofenon, jejichž použití bylo následně v EU zakázáno.

Gelový lak je založen na akrylovém gelu, který se nanese na nehet a vytvrdí UV nebo LED lampou. Akryláty v podobě gelu mohou způsobit celoživotní alergii, pokud nejsou dostatečně vytvrzené, jsou vytvrzovány nekvalitní UV lamou nebo přijdou do styku s pokožkou. Důležitá je také frekvence – častější vystavení organismu účinku nevytvrzených akrylátů zvyšuje riziko alergických reakcí. Ty mohou mít podobu ekzému, zarudnutí, otoku nebo drobných puchýřků na konečcích prstů. V některých případech se nehet může zcela nebo částečně oddělit či trvale deformovat. Problémy se mohou rozšířit na zbytek ruky i do obličeje. Počet osob alergických na akryl roste. Jsou známy rovněž plicní alergické reakce u manikuristů, kteří vdechují prachové částice při obrušování laku a nehtů. Podle některých výrobců různé typy gelových laků vyžadují odlišnou vlnovou délku UV světla, protože jsou ve výrobcích použity různé fotoiniciátory, tedy látky, které napomáhají tvrzení, proto každou lampu nelze účinně a kvalitně použít na každý lak.

Vznik alergie na akryl má za následek nikoli pouze potíže s lakem na nehty – jde o celoživotní alergii na látky, kterým můžete být vystaveni také jinak. Akryláty se používají třeba ve stomatologii, například pro bílé zubní výplně, nebo jako kostní cement při operacích kolena a kyčle, stejně jako pro připojení inzulínové pumpy a glukózových senzorů na kůži diabetiků.

Akrylátů je mnoho. Látky HEMA a Di-HEMA trimethylhexyl dikarbamát jsou od prosince 2023 zakázány ve výrobcích pro koncové spotřebitele a smí je obsahovat pouze v gelový lak pro profesionální použití, ale online si je snadno koupí kdokoliv. V gelových lacích pro salony bývá obsažen také karcinogenní hydrochinon, alergenní P-hydroxyanisol nebo trimethylbenzoyldifenylfosfinoxid, který snižuje plodnost. HEMA a Di-HEMA-trimethylhexyl dikarbamát mohou být nahrazeny alternativními akryláty, ale všechny akryláty jsou si chemicky podobné, což způsobuje zkřížené alergie. To znamená, že alergik na jednu z těchto látek může mít nepříjemné reakce také na jiné.

Používáte-li gelový lak na nehty v domácím prostředí, pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny k použití. To platí i pro UV lampu. Je velmi důležité, aby se lak nedostal na kůži. Vyvarujte se vdechování výparů. Lak lze odstranit acetonem, ten však může při opakovaným použití pokožku extrémně vysušit a poškodit. Při obrušování laku z nehtů se vyhněte vdechování vznikajícího prachu. Přestaňte akrylový lak používat, pokud se na kůži nebo nehtech objeví vyrážka nebo jiný problém.

Související články