poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Kdo vloni koupil, neprohloupil

1.1.2014

Některé změny, které přinese nový občanský zákoník, práva spotřebitelů posílí, jiné naopak oslabí. Očekávají se také problémy, které až časem vyřeší novely či rozhodnutí soudu. Zákazníci, kteří si zboží nakoupili ještě v roce 2013, mají o starost méně – nemusejí se s nikým dohadovat o záruku.

Pro spotřebitele je zásadní informací, že smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 včetně se řídí starou právní úpravou, tedy občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., případně zákoníkem obchodním. K oběma předpisům existuje rozsáhlá judikatura a užití základních spotřebitelských práv v praxi nečiní velkých obtíží.

Nový občanský zákoník řeší vztah nového a starého práva úplně na konci v takzvaných přechodných a závěrečných ustanovení. Kdo si myslí, že se jedná o nedůležité floskule, je na omylu. Přechodná ustanovení zajišťují hladký přechod mezi právními úpravami a hned jejich první ustanovení říká, že právní poměry vzniklé za staré úpravy se řídí starou úpravou včetně práv a povinností z porušení smlouvy. To znamená, že na zboží zakoupené v roce 2013 a dříve se vztahuje zákonná záruka tak, jak ji známe bez jakýchkoliv změn. 

Pokud zákazník půjde takovou věc po Novém roce reklamovat, nesmí podlehnout tvrzení, že podle nové úpravy už zákonnou záruku nemůže uplatnit, protože v novém občanském zákoníku prostě není. Nejen že by obchodník zákazníka takovým tvrzením krátil na zákonných právech, ale navíc by se dopouštěl správního deliktu podle zákona o ochraně spotřebitele, za který hrozí pokuta od České obchodní inspekce až do výše tří miliónů korun. Navíc obdoba zákonné záruky je i v novém zákoníku.

Zákon připouští možnost, aby se obě smluvní strany dohodly, že po Novém roce na své právní vztahy použijí novou právní úpravu, přestože smlouva vznikla ještě před účinností nového zákoníku, tedy před koncem roku 2013. Někdy může být nová úprava výhodnější, v případě záruk však takový postup nedoporučujeme. Naši právníci jsou sice přesvědčeni, že nový zákoník práva spotřebitelů až tak podstatně nemění, ale spotřebitelé by přišli například o novou záruční dobu v případě, kdy si věc nechají v rámci reklamace vyměnit za novou.

Smlouvy uzavřené od 1.1.2014 se již budou řídit novým občanským zákoníkem s číslem 89/2012 Sb.


Související články