poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Transmastné kyseliny v potravinách – nevíme, co jíme

18.3.2014

Řada produktů prodávaných v České republice obsahuje vysoce škodlivé transmastné kyseliny vzniklé při průmyslovém zpracování rostlinných tuků. Přestože negativní vliv těchto látek na lidské zdraví je obecně uznávaným faktem, čeští spotřebitelé nejsou před jejich účinky dosud nijak chráněni.

Nová zpráva Evropské spotřebitelské organizace BEUC adresovaná Evropské komisi upozorňuje, že východoevropští spotřebitelé jsou konzumací průmyslově vyráběných transmastných kyselin (TFA) v současnosti ohroženi více, než jejich západní sousedé. Znepokojivé množství TFA je možné stále najít v mnoha balených potravinách, například v jedlých tucích, sušenkách, zákuscích, chipsech či jídle prodávaném na ulici, jako je pizza či hranolky. Pravidelná konzumace transmastných kyselin přispívá k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění a obezity.

BEUC konstatuje, že jediným efektivním řešením je legislativní omezení obsahu těchto látek v potravinách. Česká legislativa nyní žádné takové limity neobsahuje a výrobci navíc nejsou povinni uvádět informaci o přítomnosti transmastných kyselin na obalu produktů. To znamená, že ani informovaní spotřebitelé či lidé se zdravotními problémy nemají možnost se při výběru zboží kvalifikovaně rozhodnout v zájmu svého zdraví.

V nedávné době jsme nechali otestovat jedlé rostlinné tuky, oplatky a hořické trubičky prodávané v českých obchodech. V řadě výrobků laboratoř objevila vysoké množství TFA, alarmujícím zjištěním byl 28% obsah těchto látek zaznamenaný v jednom z jedlých rostlinných tuků. Česká republika by měla urychleně přijmout opatření chránící zdraví svých občanů, tím je legislativní omezení obsahu TFA v potravinách. Za tímto účelem jsme oslovili Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství a vybídli je k potřebným změnám. Mírnější opatření, jako je povinné uvádění množství TFA na obalech produktů či dobrovolná úprava receptury ze strany výrobců, nedokážou spotřebitele spolehlivě ochránit. Deklarace na obalech totiž předpokládá dostatečně informovaného spotřebitele a dobrovolná úprava receptury závisí na ochotě výrobců.

K legislativnímu omezení přistoupilo již v roce 2004 Dánsko, které zakázalo uvádět do oběhu potraviny obsahující více než dva gramy TFA na sto gramů tuku. Dánský příklad poté následovalo Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Island. BEUC uvádí, že TFA byly v potravinách nahrazeny převážně zdravými mono-nasycenými tuky a provedené změny neměly negativní dopad na průmysl. Do 13. prosince 2014 má Evropská komise předložit zprávu o přítomnosti tuků obsahujících transmastné kyseliny v potravinách a celkově ve stravě obyvatel Evropské unie, popřípadě i legislativní návrh upravující v tomto ohledu nabídku potravin.

Související články