poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Odkud je vaše maso?

24.10.2014

Evropská spotřebitelská organizace BEUC realizuje pod názvem „Where is my meat from?“ informační kampaň zaměřující se na původ masa. Reaguje tak na volání spotřebitelů, kteří chtějí být o původu masa informováni co nejpřesněji.

Podle průzkumů, které BEUC provedla, má o co nejpřesnější informace o původu masa či živočišných produktů zájem 90 % spotřebitelů. Současná praxe označování to však znemožňuje – u masa stačí uvést, kde bylo zvíře vykrmováno a kde poraženo, a u masných výrobků stačí uvádět pouze zemi, v níž byl produkt vyroben, bez zmínky o místě chovu či narození.

Jediným druhem masa, u něhož musí být v současnosti uvedeny veškeré údaje včetně země narození, je hovězí. U ostatních druhů masa však tato povinnost schází. To chce BEUC změnit a požaduje přesnější údaje. Údaj o tom, kde se zvíře narodilo, by tak měl přibýt na balených kusech masa všech druhů. Ještě více se kampaň zaměřuje na masné produkty, u nichž chybí většina údajů. To je pro spotřebitele matoucí – většina z nich se podle průzkumu BEUC domnívá, že země uvedená na obalu odkazuje nejen k místu výroby, ale i chovu a porážky.

Cílem kampaně je také kromě zkvalitnění informací pro spotřebitele zvýšit mezi zákazníky důvěru v prodávané maso. Většina spotřebitelů si podle již zmiňovaného výzkumu spojuje různé země s rozdílnou úrovní výrobků a kvality jejich zpracovaní. Část dotazovaných také dává přednost podpoře domácího zboží. Přesnější značení by jim tak napomohlo v rozhodování.

Kampaň za přesné označování původu masa, které se BEUC snaží prosadit do evropské legislativy, je první částí plánované dlouhodobé kampaně „Can we trust our meat?“. Ta by měla v blízké době pokračovat druhou částí, která se bude týkat problematiky používání antibiotik při chovu zvířat. Završena by pak měla být kampaní proti klamavý obalům masným výrobků.

Související články