poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Jak se dostat k digitálnímu obsahu po zesnulém

15.11.2016

Po téměř každém zesnulém zůstane digitální stopa či obsah dostupný na internetu. Belgická spotřebitelská organizace Test-Achats se tak rozhodla odpovědět na otázku, jak je pro pozůstalé obtížné dostat se k datům, která po nebožtíkovi zůstala.

Odpověď na položenou otázku není zcela jednoznačná. Zatímco k převzetí a uzavření účtu na e-mailovém serveru či sociálních sítích většinou stačí úřední potvrzení o úmrtí, na data uložená v cloudových službách či zakoupenou hudbu a filmy mohou pozůstalí rovnou zapomenout.

Jak píše Test-Achats, nejsnáze pozůstalí získají přístup k e-mailovému účtu u společnosti Microsoft. Účet na službě Outlook je sice po smrti majitele uzavřen, Microsoft však na vyžádání rodinným příslušníkům zašle veškerá data z e-mailové schránky na DVD. Zažádat o ně mohou na e-mailové adrese msrecord@microsoft.com.

Google pro uzavření e-mailové schránky zesnulého již běžně vyžaduje úřední potvrzení o úmrtí a přístup k datům uvnitř je ještě těžší. Na druhou stranu má majitel účtu možnost nastavit si, co se má stát s jeho účtem v případě úmrtí či dlouhodobé neaktivity. Jednou z možností je nastavení nového správce účtu.

U sociálních sítí, jako je Facebook, je třeba doložit úmrtí majitele účtu úřední listinou. Pozůstalí si pak mohou vybrat, zda účet uzavřou či zda ho nechají veřejný v podobě „vzpomínkové zdi“, na níž mohou přátelé nebožtíka sdílet své kondolence.

Test-Achats ovšem doporučuje zapsat si přístupové údaje k důležitým službám na bezpečné místo, případně je dopředu sdělit důvěryhodným příbuzným či přátelům. Znalost přístupových údajů situaci ohledně nebožtíkových účtů velmi usnadní. Například u dat v cloudových službách je to jediný způsob, jak je zachránit.
 

Související články