poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Blíží se zákaz používání jednorázových plastů

11.6.2018

Evropská komise informovala o chystaném zákazu jednorázových plastových výrobků na území unie. Patří k deseti typům odpadů nejvíce znečišťujícím světová moře a pobřeží. Patří k nim rovněž rybářské potřeby.

Plasty tvoří 85 % všeho odpadu ve světových mořích a jejich nejbližším okolí. Plastové mikročástice se dostávají do vzduchu, do vody i do půdy a pronikají do plic i do stravy. Často obsahují složky považované za škodlivé, ale zatím nedokážeme posoudit, jaký vliv na lidské zdraví může mít jejich všudypřítomnost.

Evropské předpisy proto v dohledné době zakážou mnohé plastové výrobky, pro které existuje alternativa, a bude omezeno použití těch, pro které obdobná náhrada není. Nové regulace by měly otevřít příležitosti pro inovace, podpořit konkurenci a vytváření pracovních míst. Shrnuli jsme pro vás informace o návrhu od slovinského svazu spotřebitelů ZPS, německé ekologické organizace Deutsche Umwelthilfe a belgické spotřebitelské organizace Test-Achats.

Co regulace znamená?

Nejde o novinku. V roce 2015 bylo omezeno používání plastových sáčků a tašek, což podle Eurostatu snížilo jejich spotřebu v domácnostech 72 % Evropanů. Nyní se pozornost soustředí na deset jednorázových výrobků a potřeb pro rybaření.

  • Zákaz plastů v jednorázových výrobcích, pro které existuje cenově dostupná alternativa, se bude vztahovat na plastové vatové tyčinky, plastové talíře, brčka, míchátka, příbory, tyčky k balonkům, kelímky apod.
  • Postupného stažení z trhu bude dosaženo omezením používání v jednotlivých členských zemích za pomoci různých opatření, například nabídkou alternativních výrobků na prodejních místech nebo zákazem používání jednorázových plastových výrobků zdarma.
  • Výrobci se na plnění nařízení budou podílet částečným krytím nákladů na likvidaci odpadů a kampaněmi pro zvýšení ekologického povědomí. Budou motivováni k vyvíjení ekologicky šetrných alternativ k plastovým produktům.
  • Sběr 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů bude pro všechny země unie povinný od roku 2025.
  • Některé výrobky budou muset být viditelně standardizovaně opatřeny informacemi o obsahu plastů, o doporučeném způsobu likvidace a o negativním dopadu na životní prostředí.
  • Zvyšování povědomí občanů o negativním dopadu plastového znečištění na životní prostředí bude dalším úkolem členských států, včetně informovanosti o dostupných systémech recyklace a potenciálu opětovného použití.

Rybářské vybavení znečišťuje pobřeží

Potřeby k rybolovu představují skoro třetinu odpadu na pobřeží vodních ploch. Jejich výrobci v budoucnu budou muset hradit náklady za sběr tohoto odpadu, jeho přepravu a veškerou manipulaci s ním. Budou se také podílet na propagačních kampaních pro zvýšení povědomí o tomto problému.

Ekonomické výsledky

Navrhovaná směrnice, která má být projednána již před volbami do evropského parlamentu na jaře 2019, má přinést ekonomická pozitiva. Do roku 2030 má dojít ke snížení emisí oxidu uhličitého o 3,4 milionu tun, zmenšení škod na životním prostředí o 22 miliard eur a spotřebitelské úspory ve výši 6,5 miliardy eur.

První vlaštovky

I bez očekávané směrnice jsou v několika zemích podnikány příslušné kroky k omezení jednorázových plastových obalů. V Německu jsou některé plastové lahve vratné. V Lucemburku funguje projekt Ecobox, nabízející nákup potravin v opakovaně použitelných zálohovatelných dózách, které lze vracet ve vybraných provozovnách.

Bioplasty nejsou řešením

Podle Deutsche Umwelthilfe není pouhé nahrazení klasických plastů bioplasty řešením. Výroba bioplastů je totiž spojena se značnou energetickou spotřebou a bioplasty se pak v přírodě rozkládají velmi pomalu. Podobná náhrada může mít dokonce opačný efekt, protože spotřebitelé budou předpokládat nižší zatížení životního prostředí a neomezí dostatečně svoji spotřebu.

Petice pro okamžitá omezení

Test-Achats vyhlásila petici žádající obchodní řetězce, aby neprodleně snížily či dokonce vyloučily výrobky zahrnuté do evropského návrhu ze svého sortimentu. Prospělo by to jak spotřebitelům, tak přírodě, ale i samotným prodejcům v podobě lepší image a snazší přípravy na legislativní omezení.

Související články