poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Nepřeháníte to se sezením?

12.12.2018

Rakouská organizace Medizin transparent zanalyzovala studie věnované negativním důsledkům přílišného sezení. Devět hodin sezení denně vám může zkrátit život i o několik let.

Různé zdroje uvádějí, že prosedíme 50–70 % doby bdění. Podle dostupných studií si devíti hodinami sezení denně můžeme zkrátit život o celá léta. Nevíme, zda stejné riziko platí i pro kratší dobu, protože skutečně rizikové časové rozmezí nebylo definováno. Není jasné, kolik let života nás může stát hodina navíc. Lze vycházet jen z toho, co se v konkrétních výsledcích objevilo.

Sledováni byli muži a ženy ve věku 40–64 let, a závěry proto nelze vztáhnout na jiné věkové skupiny. Z účastníků zemřelo zhruba o osm let před dosažením průměrného věku dožití 7 % těch, kteří proseděli do 9 hodin denně, 10 % sedících 10 hodin, 12 % trávících vsedě 12 hodin a 14 % sedících 14 hodin. Je zjevné, že se riziko zvyšuje s prodlužováním prosezeného času. Přesto nemůžeme jednoznačně tvrdit, že tito lidé zemřeli dříve proto, že příliš dlouho seděli, protože výzkumné týmy nevěnovaly pozornost dalším faktorům, které život zkracují.

Proč se předpokládá, že sezení není zdravé? Protože je opakem pohybu, který je považován za prospěšný zdraví. Odborníci se shodují, že pravidelný pohyb snižuje riziku vzniku cukrovky, onemocnění srdce i rakoviny a prodlužuje život.

Lze neblahý vliv sezení na délku života něčím vyvážit? Podle zmíněných výzkumů nejspíše ne, ale pravidelná fyzická aktivita může odvrátit škodlivé účinky sezení na naše zdraví.

Související články