poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Ptačí chřipka opět ohrožuje české ptactvo

21.1.2020

Střední Evropa zaznamenala nové případy ptačí chřipky. Nevyhnula se ani opětovnému zavlečení do českých drůbežích chovů. Ochránit je lze důsledným dodržováním pravidel biologické bezpečnosti a zamezením kontaktu s volně žijícími ptáky.

Státní veterinární správa zintenzivnila své kontroly a varovala před vzniklým nebezpečím. V České republice se od roku 2017 až do začátku letošního roku aviární influenza neboli ptačí chřipka nevyskytovala.

K preventivním opatřením patří zasíťování okna nebo větracích otvorů chovných prostor a zastřešení, obalení sítí nebo omezení výběhů, aby se zabránilo kontaktu s volně žijícími ptáky. Krmivo a voda nesmí být znečištěny trusem, proto musí být drůbeži podávány v uzavřeném prostoru nebo pod chráněným přístřeškem.

Do chovu nesmí vstupovat nepovolané osoby, před vchodem do jednotlivých prostor a před vjezdy do farem musí být aktivovány dezinfekční rohože. Velmi podstatná je řádná evidence chovů, zahrnující úhyny, přesuny nebo veterinární zákroky. Podezřelé skutečnosti jako snížený příjem potravy a vody, klesající snáška vajec nebo vyšší úmrtnost je nutné okamžitě ohlásit veterinárnímu lékaři nebo krajské veterinární správě.

Související články