poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Přeshraniční spotřebitelská ochrana posílila

31.1.2020

Nová evropská pravidla umožňují národním úřadům prověřovat porušení spotřebitelských práv také u společnosti z jiných členských zemí EU. Jiná aktualizovaná směrnice nařizuje členským zemím upravit některá zákonná ustanovení tak, aby více chránila spotřebitele napříč unií.

Jednotný trh firmám usnadňuje mezinárodní podnikání, ale doposud nenabízel způsoby přeshraničních sankcí ze strany národních kontrolních orgánů. Asociace spotřebitelských organizací BEUC proto uvítala novou zákonnou úpravu, která tento problém řeší. Národní úřady mají silné pravomoci bojovat s nezákonnými praktikami a identifikovat nepoctivé obchodníky ve svých zemích a nyní mohou jednat v rámci celé unie.

Od poloviny ledna se jejich práva rozšířila na přístup k potřebným údajům v zahraničí. Mohou požadovat informace od hostitelů internetových domén nebo od bank, aby zjistily totožnost provinilce, prováděly kontrolní anonymní nákupy a prověřily tak například podezření na problémy s přeshraničním prodejem. Mohou zablokovat přístup k webovým službám v jiných zemích nebo o to požádat provozovatele domén v případech, že jsou porušována spotřebitelská práva. Mnohé orgány spolupracovaly i dříve, ale s novými zákonnými kompetencemi bude jejich činnost efektivnější. Evropská komise bude jejich práci koordinovat, aby se právní předpisy na ochranu spotřebitelů uplatňovaly a prosazovaly jednotným způsobem a platily stejně v rámci celého společného trhu. EU také zřizuje jednotný systém, do kterého mohou spotřebitelské organizace posílat varování a podněty pro kontroly a jednání úřadů z jiných zemí.

V prosinci byla zveřejněna aktualizace evropské směrnice Omnibus, která má rovněž posílit práva spotřebitelů během příštích několika let, upozornili francouzští kolegové z UFC-Que Choisir. Podle ní musí velké platformy internetového obchodování, jako je například Amazon, poskytovat nové doplňující informace. Patří k nim informace, zda je prodejce profesionálem či fyzickou osobou. Jedná-li se o fyzickou osobu, bude zákazník upozorněn, že se na transakci nevztahují evropská pravidla ochrany spotřebitele jako možnost odstoupení od smlouvy nebo zákonná záruka.

Uživatel bude také upozorněn na případnou úpravu ceny zboží nebo služeb podle toho podle toho, jak se na příslušnou stránku dostal (například přes reklamu na sociální síti, z vyhledávače, nebo vyťukáním webové adresy do prohlížeče), zda v obchodě již nakupoval nebo zda použil internetový srovnávač cen. Bude-li obchodník inzerovat slevu s udáním původní ceny, musí referenční částka odpovídat nejnižší ceně uplatňované po dobu nejméně 30 dnů před oznámením slevy. Unie dává možnost jednotlivým zemím prodloužit právo na odstoupení od kupní smlouvy až na 30 dnů oproti nynějším 14. Směrnice Omnibus se věnuje rovněž problému dvojí kvality zboží.

Související články