poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Internet je plný falešných tvrzení o ekologické nezávadnosti

15.2.2021

Výsledky celounijní kontrolní akce poukázaly na závažnost fenoménu, při kterém se na internetu vědomě přikrášluje a nadsazuje ekologičnost spotřebního zboží.

Evropská komise a příslušné orgány jednotlivých členských zemí provedly tradiční prověrku internetových obchodů. Zaměřila se na kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele při obchodování online.

Letos se akce poprvé soustředila na problém tzv. greenwashingu neboli lakování nazeleno. Znamená to, že společnosti neopodstatněně zveličují své ekologické aktivity a tvrdí, že dělají pro životní prostředí více než ve skutečnosti. Výsledky ukázaly, že v 42 % případů byla tvrzení výrobců spotřebního zboží přehnaná, nepravdivá nebo klamavá a lze je podle pravidel EU považovat za nekalé obchodní praktiky. Více než polovina těchto obchodníků neposkytla dostatek informací ke svým tvrzením. V 59 % k nim neexistovaly snadno ověřitelné důkazy. Obecná slova a výrazy jako „uvědomělý“, „šetrný k životnímu prostředí“ nebo „udržitelný“ měla vyvolat dojem ekologičnosti v 37 % případů.

Národní kontrolní orgány upozorní jednotlivé společnosti na porušení pravidel a zajistí jejich nápravu. Fenomén greenwashingu se rozrůstá v posledních letech spolu se zvýšenou poptávkou po produktech, které šetří přírodu. Na podobné trendy ukázaly také závěry prověrek po celém světě pod záštitou mezinárodní sítě pro ochranu spotřebitele a prosazování práva (ICPEN). Posílit postavení spotřebitelů v tomto směru a umožnit účinné opatření v boji s lakováním nazeleno patří k hlavním prioritám nového evropského spotřebitelského programu z podzimu 2020 a nová zjištění budou zařazena mezi podklady návrhu na posílení zákonného postavení spotřebitelů v ekologických otázkách.

Související články