poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

dTest: Jaká úskalí na vás číhají při uzavírání smlouvy o dodávkách energií

22.6.2021

Čtení smlouvy o dodávkách energií představuje pro většinu z nás nudnou až otravnou činnost. Často se tedy necháme přesvědčit tvrzením obchodníka o její výhodnosti. Ti aktivnější si alespoň porovnají cenu s jinými nabídkami na trhu. Lidí, kteří zkoumají nejen smlouvu, ale i související obchodní podmínky a ceník, je hrstka. Neuvážené podepsání smlouvy se však může nevyplatit nejen finančně, ale i z hlediska času potřebného pro řešení budoucích problémů.

Největší komplikace většinou nastávají tehdy, když je smlouva uzavřena při podomním prodeji nebo po telefonu. Spotřebitelská poradna dTestu zaznamenává stovky případů, kdy spotřebitelé „naletěli“ nepoctivým prodejcům energií, takzvaným energošmejdům, když jim někdy i nevědomky podepsali nevýhodnou smlouvu o dodávkách energií. Případně souhlasili s přihláškou do pochybné energetické aukce. Nad drzostí některých prodejců zneužívajících údaje získané trikem k tomu, aby zfalšovali uzavření smlouvy, či podepisujících smlouvu s lidmi, již mají omezenou způsobilost k právnímu jednání, lze jen žasnout. Pokud se spotřebitelé chtějí později z takových smluv vyvázat, čeká je dlouhý a vysilující boj proti smluvním pokutám, které po nich energošmejdi požadují.

Nejbezpečnější je se s podomním prodejcem vůbec nedostat do kontaktu. Když už se tak stane, v žádném případě mu nepodepisujte jakýkoliv dokument, ani mu nepředkládejte třeba vyúčtování spotřebovaných energií či smlouvu se stávajícím dodavatelem. „Z vámi poskytnutých podkladů může prodejce získat údaje pro vyhotovení nové smlouvy, kterou za vás i podepíše. V případě telefonických nabídek si dávejte zvláště pozor na vyslovení slůvka ano. Rozhovor totiž může být účelově sestříhán tak, aby vyzněl jako souhlas s uzavřením smlouvy,“ varuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji nebo po telefonu můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, případně ji můžete vypovědět ve lhůtě do 15 dní po zahájení dodávek novým dodavatelem. Ten vám v takovém případě nesmí naúčtovat smluvní pokutu či poplatek. Uvedené lhůty se prodlužují o dobu, po kterou jste nebyli dodavatelem poučeni o těchto svých právech na ukončení smlouvy, a to maximálně o jeden rok.

Pokud nestihnete včas smlouvu ukončit, ať už odstoupením, nebo výpovědí, je pak cesta, jak se takové smlouvy zbavit, složitější. Dle konkrétní situace můžete poukázat na užití nátlaku, nekalé obchodní praktiky nebo uvedení v omyl ze strany prodejce, a zpochybnit tak, že vůbec došlo k řádnému uzavření smlouvy. „Dále se můžete pokusit zpochybnit smluvní pokutu, kterou po vás nejspíše bude dodavatel požadovat, pokud ukončíte smlouvu či přihlášku do energetické aukce, s poukazem na její neurčitost, nepřiměřenost nebo nepřípustnost,“ vysvětluje Eduarda Hekšová. A dodává: „V takových případech ale doporučujeme vše nejdříve zkonzultovat v naší spotřebitelské poradně dostupné na čísle 299 149 009, na kterou se můžete obrátit každý všední den od devíti do sedmnácti hodin.“

S různými úskalími se můžete setkat i u smluv, které uzavíráte na pobočce dodavatele energií. Například se necháte nalákat na výhodnost ceny za odebranou elektřinu a plyn. Ovšem tu tvoří vedle ceny za množství spotřebované energie i stálý měsíční plat, jehož výši byste si měli zkontrolovat. Ověřte si také, zda se nezavazujete k placení dalších služeb, které nemusíte vůbec využít, jelikož jsou drahé nebo neznáte jejich rozsah. Jedná se o různá pojištění nebo služby zámečníka, opraváře, elektrikáře a podobně. Všímejte si smluvních pokut, které vám hrozí. Výhodnost ceny si můžete ověřit v některém z internetových srovnávačů cen energií.

Vždy dobře zvažte otázku sjednání smlouvy na dobu určitou. „Z ní se totiž můžete předčasně vyvázat často jen po zaplacení vysoké smluvní pokuty. Pozor si dejte i na ustanovení o automatickém prodloužení smlouvy, kdy se vám smlouva na dobu určitou prodlouží znovu zpravidla na stejné období, pokud nedáte ve stanovené době vědět, že si v ní nepřejete pokračovat,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Kontakt pro média:

Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Související tiskové zprávy