poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Pesticidy je možné zaznamenat až 100 m od sadu či pole

16.12.2021

Současné bezúdržbové nárazníkové zóny okolo polí, sadů a vinic ošetřovaných pesticidy nejsou dostatečné k ochraně obyvatel před nežádoucími rezidui, zjistila nevládní organizace Future Generations

Jde o velmi aktuální téma ve Francii, protože tamější vláda musí do konce ledna 2022 rozhodnout o zpřísnění pravidel pro používání pesticidů. Současné regule jsou terčem kritiky obcí i řady organizací včetně UFC-Que Choisir. Současné ochranné pruhy okolo ošetřovaných pozemků v šíři 5–20 m podle druhu plodin jsou označovány za nedostatečné. Zemědělská komora je naopak vidí jako zbytečně velké.

Při výzkumu Future Generations bylo sledováno množství pesticidů ve vzduchu obydlí v bezprostřední blízkosti vinic, sadů a osázených polí. Od dubna do října 2021 odebíralo 58 domácností vzorky z oken svých domů a posílalo je na analýzu do nezávislé laboratoře Yootest. Bylo zkoumáno třicet nejpoužívanějších pesticidů. Výsledky hovoří jasně: téměř 80 % zkoumaných vzorků potvrzuje přítomnost nejméně jednoho pesticidu. Záleží také na vzdálenosti od ošetřovného pozemku. Alespoň jedna pesticidní látka tak byla v 95 % vzorků odebraných do 21 m od plodin a v 90 % vzorků zajištěných ve vzdálenosti 21–100 m. Množství reziduí na 50 % klesá teprve po 100 m.

Častější byl výskyt pesticidů v okolí vinic (94,4 %) než poblíž polí (73,3 %). Z 30 sledovaných pesticidů byla polovina nalezena ve vzorcích nejméně jednou (9 fungicidů, 5 herbicidů a 1 insekticid), z toho 4 jsou endokrinní disruptory, jeden je karcinogenní, jeden snižuje plodnost a další mají jiné nežádoucí účinky na zdraví. Ačkoliv bude nutné ověřit tyto výsledky na větším počtu vzorků, ukazuje se, že k snížení nebezpečí pro zdraví lidí v okolí pozemků ošetřovaných pesticidy je třeba zvětšit šířku ochranných zón nejméně na 100 m. 

Organizace Public Health France (SPF) a Národní agentura pro bezpečnost potravin, životní prostředí a práce (ANSES) na podzim 2021 zahájily zkoumání, do jaké míry jsou obyvatelé vinařských usedlostí vystaveni účinkům pesticidů. Její konečné výsledky však budou známy až za dva roky.

Související články