poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

V kamnech a krbu nelze spalovat vše

6.2.2023

Spalování v malých topných zařízeních je hlavním zdrojem znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 v topné sezóně. Nevhodné palivo snižuje výkonnost kamen nebo krbu, vyvolává bezpečnostní rizika a zvyšuje náklady.

Od října do března je ve vzduchu výrazně více částic PM10 (tedy pevných částic do 10 mikrometrů), které se mohou usazovat v průduškách a způsobit zdravotní problémy. Jejich hlavním zdrojem jsou ve Slovinsku malá spalovací zařízení na dřevo, uvedl spotřebitelský svaz ZPS. Důvodem je jejich zastaralost, používání nedosušeného dřeva nebo nevhodných paliv, jako jsou papír a lepenka, plasty, obaly, textil a další odpad. Při spalování mokrého dřeva mohou škodlivé emise stoupnout až o 20 % a stejnou měrou se snižuje účinnost topného zařízení. V kamnech a komíně se ukládá více sazí. Vlhké dřevo hůře hoří a má nižší energetickou účinnost, proto jsou náklady na vytápění vyšší. Usušené dřevo je naopak již zbaveno přebytečné vlhkosti. Při spalování se vždy odpařují v různém množství těkavé hořlavé složky jako uhlovodíky (CxHy)a oxid uhelnatý (CO). Topné zařízení proto musí zajistit co nejúplnější spalování.

Namodralý plamen znamená, že těkavé složky hoří dobře, jasný plamen znamená přijatelné spalování. Znakem špatného spalování a následného znečištění ovzduší prachovými částicemi je tmavě červený plamenem a tmavý kouř v komíně. Tmavě červená barva plamene také značí, že malé částice nehoří dobře kvůli nedostatku kyslíku nebo příliš nízké teplotě. Nespálené částice pak putují spolu se spalinami do okolí, ale část z nich zůstává na stěnách spalovacího zařízení, komínové přípojce a komínu ve formě sazí a dehtových povlaků, které se mohou dokonce vznítit. . Každý milimetr usazených sazí na stěnách topného zařízení zvyšuje náklady na vytápění o 3–5 %. Špatné spalování je tak problematické nejen kvůli životnímu prostředí, ale také z hlediska požární bezpečnosti, spotřeby paliva a zdraví.

Emise ze zařízení na dřevo závisí na samotném zařízení, palivu a způsobu spalování. Pro optimální spalování být splněny alespoň tři podmínky. Dřevo musí být suché (do 20 % vlhkosti) a naštípané do vhodné velikosti. Topné zařízení musí být řádně instalováno ve vhodném prostoru, s regulovaným přívodem vzduchu a odvodem spalin a musí se používat v souladu s návodem výrobce. Aby byly emise spalin a škodlivých pevných částic co nejnižší a energetická účinnost co nejvyšší, je důležité se včas připravit na topnou sezónu a především dodržovat doporučení pro správnou přípravu a spalování palivového dříví.

Dřevo pokácené mezi prosincem a lednem obsahuje méně vlhkosti, proto kupujte palivové dříví na jaře. Vhodný tvar kulatiny má trojúhelníkový průřez se stranami 7–9 cm, u velmi malých krbů a kamen méně. Obvykle je vhodná velikost polena uvedena v návodu k použití topného zařízení. Naštípaná polena skladujte nakrytých a větraných slunných místech, nejlépe na stojanu kousek nad zemí. Nechávejte mezi polínky mezery k proudění vzduchu. Neskladujte palivové dříví ve sklepě.

V malých zařízeních se smí spalovat pouze mechanicky upravené dřevo, nikoliv nábytek, dřevěné obaly, dřevní odpad apod. Ani papír do nich nepatří. Zajistěte pravidelné čištění a údržbu samotného zařízení, komínové přípojky a komínu, předejdete tak vzplanutí usazenin v komíně, zvýšené spotřebě paliva a zanášení komína i kamen či krbu.

Související články