poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Výrobci medu budou muset uvádět všechny země původu i s procenty

20.2.2024

Evropská směrnice zavádí povinnost uvádět konkrétně všechny země původu na medu prodávaném na unijním trhu. Stejný text vyžaduje informaci o obsahu cukru na etiketách ovocných šťáv nebo údaje o minimálním obsahu ovoce na zavařeninách.

Hlavním cílem směrnice je boj proti podvodům. Med patří k nejobchodovanějším potravinám. Podle šetření Evropské komise se skoro polovina jeho dovozu falšuje přidáním cukru nebo glukózového sirupu, aby se snížily výrobní náklady. Brzy ovšem skončí vágní označení typu „mimo EU“ nebo jen „EU“ a dokonce „EU a mimo EU“. Na etiketách musí být jasně uvedeny země, ze kterých med pochází, a pokud jde o směsný výrobek, tak procento obsahu vyrobené v prvních čtyřech zemích. A pokud tento součet představuje méně než polovinu medu, musí být procenta uvedena pro všechny země. Komise rovněž navrhuje zavést systém, který by umožnil zpětné vysledování výrobku až k včelaři nebo dovozci.

Ve Francii se země původu na obalech medu uvádí povinně již nyní, připomněla spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir. Obchodníci však velmi často obcházejí tuto povinnost, když používají evropské prodejní platformy. To poškozuje francouzské medaře a ty se v posledním roce dostali do velkých potíží, protože distributoři i velkovýrobci dávají přednost levnějšímu dovozovému medu. Evropská komise musí do 3 let také posoudit, zda lze zavést povinnost uvádět na produktech původ ovoce používaného pro výrobu ovocných šťáv a zavařenin.

Dalším cílem směrnice je „pomoci spotřebitelům činit zdravější rozhodnutí o určitých produktech“. Proto bude povinné jasně deklarovat množství obsaženého cukru na etiketách ovocných šťáv. Označení „ovocná šťáva se sníženým obsahem cukru“ bude možné používat za předpokladu, že bude o 30 % snížen obsah přírodních cukrů ve výrobku a výrobci nebudou smět používat sladidla k udržení původní chuti. Tvrzení „obsahuje pouze přírodní cukry“ bude povoleno i nadále. Nové pravidlo vztahující se na zavařeniny říká, že na 1 kg džemu nebo marmelády musí být použito nejméně 450 g ovoce a na kvalitní zavařeniny 500 g.

Směrnici musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Evropská rada, pak musí být zveřejněna v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí o 20 dní později. Teprve od toho okamžiku začne běžet dvouletá lhůta k jejímu zavedení v jednotlivých členských zemích.

Související články