poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Homeopatika proti COVID-19 neúčinkují

26.3.2020

Neexistují důkazy o ochranném účinku homeopatických přípravků před koronavirem. Tvrzení o jejich efektu vůči virovým onemocněním obecně nejsou podpořeny věrohodnými vědeckými výzkumy.

Je mnoho rad, jak si počínat při nákaze COVID-19 a jak se před ní chránit. Bují obchod se strachem, často se propagují zcela nesmyslné nebo zbytečné přípravky a metody.

Rakouská média uvedla, že někteří lékárníci doporučují svým zákazníkům i v těchto případech homeopatika. Organizace Medizin transparent provedla metastudii, při které hledala práce zabývající se účinky homeopatik při virových infekcích. Na viru COVID-19 homeopatika testována zatím nebyla, proto o jejich efektu nebo případné prevenci hovořit vůbec nelze. Vědecké práce spojené s jinými virózami však léčivé účinky neprokázaly.

V současnosti není znám preventivní léčby u nemoci COVID-19. Mnoho vědců z celého světa hledá možnosti, jak s novým virem bojovat. Byly již zahájeny klinické studie na lidech. Pracuje se rovněž na vytvoření účinné vakcíny. Zatím jsou nemocní většinou léčeni jako při jiných virových respiračních onemocněních – mírněním symptomů a podporou dýchání, například kyslíkem. Antibiotika pomáhají proti bakteriálním infekcím, ale proti virům jsou neúčinná.

Zásady ochrany před nákazou COVID-19 se tedy nemění. Myjte si ruce pravidelně a důkladně vodou a mýdlem. Nedotýkejte se obličeje. Vyvarujte se přímého kontaktu s nakaženými nebo osobami v karanténě. Kýchejte a kašlejte do lokte nebo jednorázového kapesníku, nikoli do dlaně. Nošením respirátoru s ochranou FFP3 nebo vyšší chráníte sebe, rouškou své okolí.

Související články