poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Kvůli koronaviru nemusíte dezinfikovat celý dům

13.4.2020

Zvláštní dezinfekci v době koronavirové vyžadují pouze místa a povrchy, kterých se dotknete po návratu domů před umytím rukou. Na zbytek bytu či domu stačí prostředky, na které jste zvyklí.

Virus přežívá na různých površích od několika hodin až po několik dnů. Poté umírá. Laboratorní testy ukázaly, že čas je v tomto směru dobrým pomocníkem. Je však těžké poznat, kde virus je a kde není, proto si počínejte opatrně.

Po návratu domů dezinfikujte všechny plochy, kterých jste se mohli při dotknout před umytím rukou. Pozornost věnujte také místům, kterých se potenciální nakažený mohl pravidelně dotýkat – může jít o vypínače, kliky dveří, vodovodní baterie, záchod, telefon, dálková ovládání nebo počítačová zařízení.

Virus zaručeně ničí například nejméně 60% alkohol a přípravky s obsahem chloru. Belgická spotřebitelská organizace Test-Achats však připomíná, že takové výrobky dráždí pokožku a mimo období zvýšeného rizika nákazy nejsou vhodné k pravidelné hygieně.

Alkohol je navíc hořlavý a chlor znečišťuje životní prostředí. V době koronavirové jsou to však nejúčinnější a nejlevnější pomocníci při dezinfekci povrchů, kterých se pravidelně dotýkáme. Zašpiněná místa před samotnou dezinfekcí nejprve umyjte běžným čisticím prostředkem. Při práci s alkoholem a chlorovaným přípravkem používejte rukavice a nejlépe také ochranné brýle. Poté dobře vyvětrejte.

Pro ostatní povrchy, které nepřicházejí do přímého kontaktu s virem, můžete používat stejně čisticí prostředky jako obvykle.

Související články