poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Test školních tašek: Polovina obsahovala nežádoucí chemikálie

11.8.2021

Školní tašky mohou obsahovat ftaláty, které narušují hormonální rovnováhu organismu. Nicméně dánský test ukázal, že existují také bezpečné výrobky. 

Některé ftaláty jsou od roku 2020 zakázány v řadě spotřebního zboží včetně výrobků pro děti, mezi které patří také školní brašny. Smí se vyskytovat pouze v produktech, které byly uvedeny na evropský trh dříve, než začalo platit příslušné nařízení.

Dánská spotřebitelská organizace Forbrugerrådet Tænk testovala 8 školních tašek a batohů určených dětem na prvním stupni základních škol. Výzkumný tým se soustředil na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), ftalátů, zpomalovačů hoření, fenolu, bisfenolu A a chlorovaných parafinů ve vybraných částech brašen, například v popruzích, sponách, vnější textilii nebo podšívce. Nezkoumalo se, do jaké míry se látky z produktů uvolňují.

Testem prošly hladce 3 výrobky. V žádném z testovaných produktů nebyla znatelnější množstvízpomalovačů hoření, PAH ani chlorovaných parafínů. Jeden batoh obsahoval ftalát DEHP na povrchu, mimo jiné v nášivce s logem. Obsah této látky mnohonásobně převyšoval povolené limity, proto výrobek obdržel nejhorší známku. V reakci na výsledky testu výrobce přestal používat problematické materiály k výrobě loga, bočních odrazek a odrazek na ramenních popruzích.

Původní článek a výsledky testu najdete zde. U každého produktu je zobrazena ikonka baňky, která svojí barvou a písmenem ukazuje, jak byl ohodnocen. Zelená s písmenem A znamená nejlepší známku, černá s písmenem C naopak nejhorší výsledek.

Související články