poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Některé opalováky slibují ochranu korálových útesů. Jak je to doopravdy?

29.6.2022

Označení „reef safe“ a „reef friendly“ na přípravcích k ochraně před sluncem nejsou standardizovaná. V současnosti jde pouze o marketingovou strategii. Škodlivost některých látek pro život v mořích není dostatečně otestována v reálných podmínkách.

Když vědci začali upozorňovat, že opalovací prostředky mohou škodit korálům a dalším mořským živočichům, vedlo to k dalšímu výzkumu, zákazu některých složek opalovacích krémů na Havaji nebo na Amerických Panenských ostrovech a rozšíření prodeje výrobků s nápisem „reef safe“ (bezpečný pro korálové útesy) nebo „reef friendly“ (šetrné k útesům). Tato označení jsou sice lákavá pro svědomité spotřebitele, ale nevypovídají dost o samotných produktech. Mnoho vědeckých informací si totiž v této záležitosti protiřečí a zatím nejsou vědecké důkazy, podle kterých by šlo správně vyhodnotit vliv opalovacích krémů na mořskou faunu, upozornila americká organizace Consumer Reports.

Několik studií ukázalo, že dva běžné ultrafialové filtry – oxybenzon a outinoxát – mohou ohrozit život v mořích. Oba bývají běžnou součástí opalovacích krémů, pomáhají absorbovat a rozptylovat ultrafialové záření. Studie z roku 2016 například říká, že mladé koráli vystavené oxybenzonu jevili známky úzkosti včetně bělení. V takové situaci je korál náchylný k infekci a nemůže získávat důležité živiny. Dochází k poškození DNA a výskytu různých abnormalit. Oxybenzon má toxický účinek na rostliny a řasy, které jsou potravou pro ryby z korálových útesů a další mořské živočichy. Oktokrylen v opalovacích přípravcích může vytvářet benzofenon – karcinogen a endokrinní disruptor.

Většina takových výzkumů však proběhla pouze v laboratorních podmínkách. Při nich jsou koráli vystaveni velkému množství chemikálií a otázkou zůstává, zda by stejné organismy přišly do styku se stejnou koncentrací nežádoucích látek ve svém přirozeném prostředí.

Některé studie zkoumající účinek oxybenzonu pracovaly s tisíckrát vyššími koncentracemi. Terénní výzkumníci obecně nacházejí ve vodě mnohem nižší hladiny chemikálií, než jaké se používají v laboratoři, a to i v turisticky oblíbených lokalitách. Při něm by sice teoreticky mohlo docházet k poškození v důsledku dlouhodobého účinku, ale to rovněž není prokázáno. Kromě chemikálií na ochranu proti slunečnímu záření vědci identifikovali také další faktory škodící korálovým útesům, včetně zvýšené teploty vody, splašků a odpadních vod vypouštěných do oceánů.

„Reef safe“ nebo „reef friendly“ nejsou standardizovaná tvrzení. Některé opalovací produkty, které jsou jimi označeny, neobsahují oxybenzon či oktinoxát, v dalších jsou pouze minerální látky, jiné jsou vyrobeny z minerálních i chemických složek. Není jasné, zda jsou skutečně lepší pro životní prostředí, zatím jde pouze o marketingový trik. Většina odborníků se shoduje, že vliv opalovacích krémů na životní prostředí je stále šedou zónou a k nalezení definitivních odpovědí jsou třeba další výzkumy.

Související články