poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Pomáhá masturbace před vznikem rakoviny prostaty?

17.1.2023

Teorie, že častá ejakulace chrání před rakovinou prostaty, se nezakládají na vědeckých důkazech, ukázala metastudie organizace Cochrane Austria.

Podle zkoumaných zdrojů měli muži s rakovinou prostaty během svého života méně ejakulací než zdraví muži stejného věku. To však neznamená, že častá ejakulace chrání před rakovinou. Zatímco před desítkami let byli mladí muži varováni, že masturbace škodí a mohou kvůli ní oslepnout, přijít o vlasy nebo upadat do depresí, některé nedávné studie jako by tvrdily pravý opak – že častá masturbace chrání před karcinomem. Nejde však o vědecký fakt, nýbrž o novodobou legendu, uvedl Internetový časopis Medizin-transparent.at.

Pět studií vypracovaných během uplynulých 20 let naznačuje, že by mohla existovat souvislost mezi frekvencí ejakulace (ať už v důsledku masturbace, nebo jiných sexuálních praktik) a rizikem rakoviny prostaty. Nejdůvěryhodnější z nich sledovala muže v průběhu téměř 40 let. Ti poskytli vědcům informace o svých sexuálních návycích a tým je porovnal s tím, u koho z nich se v průběhu výzkumu vyvinula rakovina. Účastníci, kteří ejakulovali častěji, onemocněli o něco méně často než jejich vrstevníci, kteří byli méně sexuálně aktivní. V dalších čtyřech výzkumech byli zpětně dotazováni účastníci, u kterých byl karcinom prostaty již diagnostikován, a frekvence jejích sexuálních aktivit byla porovnána s odpověďmi zdravých mužů stejného věku. Autoři dvou studií našli spojitost mezi rakovinou prostaty a málo častou ejakulací, zatímco další dvě žádnou souvislost nenašly.

Metodika studií založená na výpovědích účastníků o minulosti, tedy na jejich vzpomínkách, snižuje důvěryhodnost závěrů. Ovšem ani v případě, že by výsledky byly považovány za směrodatné, výsledky nedokazují, že masturbace chrání před rakovinou prostaty. Mohou pouze naznačit, že muži, kteří často ejakulují, jí mohou onemocnět méně často. Nejde ovšem o prokázání příčinné souvislosti. Lze například předpokládat, že riziko rakoviny i touha masturbovat mohou záviset třeba na hladině pohlavních hormonů.

V Rakousku je v současnosti asi 60 000 mužů s diagnostikovanou rakovinou prostaty a každý rok přibývá zhruba 6000 dalších. Jde o jeden z nejčastějších karcinomů u mužů, riziko úmrtí je však poměrně nízké. Ročně na tuto nemoc v Rakousku zemřou 3 z 10000 nemocných. Skutečnost, že se rakovina prostaty v posledních desetiletích objevuje stále častěji, je způsobena především zvýšeným počtem kontrol a lepšími diagnostickými metodami. Kromě toho se průměrná délka života v západním světě neustále prodlužuje a s přibývajícím věkem stoupá také pravděpodobnost vzniku rakovinového bujení. Každý druhý muž ve věku nad 90 let má zhoubný nádor v prostatě, aniž by o tom věděl.

Ačkoliv otázka souvislosti mezi masturbací a karcinomem prostaty zůstává neobjasněna, některé rizikové faktory onemocnění jsou jisté. Mezi nejdůležitější patří pokročilý věk, výskyt stejné choroby v nejbližší rodině, původ (muže s tmavší barvou pleti postihuje rakovina prostaty častěji) nebo dlouhodobé užívání vysokých dávek vitaminu E v doplňcích stravy.

Související články