poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Emise aut v laboratoři budou muset odpovídat realitě

19.8.2020

Výsledky emisních měření automobilů v laboratorních a reálných podmínkách se v současnosti mohou lišit o 43 %. Evropský parlament bude hlasovat o návrhu na zrušení této tolerance od podzimu 2022.

Spotřeba a emise automobilu uvedené v technickém průkazu vozidla bývají zpravidla mnohem nižší než v reálu. Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vypracoval návrh, který by měl těmto nesrovnalostem učinit konec.

NOx neboli oxidy dusíku jsou zplodiny vznikající při spalování benzínu nebo nafty. Mají škodlivý vliv na lidské zdraví. Podle Evropské agentury pro životní prostředí způsobují přibližně 400 000 předčasných úmrtí ročně.

Osobní automobily jsou v EU původcem 40 % NOx ve vzduchu. Emise oxidů dusíku u různých modelů se měří v laboratorních testech, ale v Evropské unii také v podmínkách běžného provozu za pomoci mobilních měřících systémů. Jelikož je měření v reálu podstatně náročnější než v laboratoři, běžně je tolerován rozdíl ve výsledcích, takzvaný faktor shody. Ten je v současné době 1,43, což znamená, že emise v reálných podmínkách mohou být o 43 % vyšší, než naměřila laboratoř.

Evropský výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin nyní požaduje postupné snižování faktoru shody až k jeho naprostému zrušení k 30. září 2020. Zda se tak stane, musí rozhodnout svými hlasy poslanci Evropského parlamentu, připomněla belgická spotřebitelská organizace Test-Achats.

Související články